Ana Sayfa | English
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 5867685 • Son Eklenen Belge Tarihi: 2020.02.28
Online Ziyaretçi : 17
10. Gıda Kongresi

α-Amilazın Manyetik Özelliğe Sahip Aljinat Küreler İçerisine İmmobilizasyonu

Ayla Şener, Yasemin Mısırlı, F. Banu Erdem Çetin, Emir B. Denkbaş, Ayhan Temiz

 

β-Galaktosidaz’ın Ters Misel İçerisinde Çözünürlüğü

Bekir Gökçen Mazı, Stephanie R. Dungan, Haluk Hamamcı

 

β-Galaktosidaz’ın Transgalaktosilasyon Yönü ve Galaktooligosakkarit Sentezi
Umut Aykut, Hasan Temiz, Muhammet Dervişoğlu

 

Adana Piyasasında Satışa Sunulan Yaş ve Kuru Üzümlerde Okratoksin-a Varlığı

Deniz Yalçındağ, Işıl Var, Bülent Kabak

 

Akdeniz Diyetinde Tahılların Rolü
Nazlı Yeyinli, Ergun Köse

 

Akut Olarak Peyniraltı Suyu Protein ve Vitamin C’nin Birlikte Alımının Erkeklerdeki Bazı Kan Parametrelerine Etkisi

Seyhun Yurdugül, H. Dilek Ulusan, Bekir Yüktaşır

 

Aljinat Boncuklarında İmmobilize Edilmiş Maya Hücreleriyle Şarap Üretimi

Hasan Tangüler, Yasemin Kabaharnup, Hüseyin Erten

 

Alternatif Bir Yağ Bitkisi olarak Doğu Anadolu Haşhaşı (Papaver bracteatum)’nın Tohum Bileşenleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi

Hidayet Şen, Ahmet Helvacı, A. Metin Kumlay, Aysel Şen, İbrahim Bulduk

 

Alternatif Doğal Tatlandırıcı: Stevya

A. Levent İnanç, İnci Çınar

 

Aminoasit Profili ile Balda Orijin Tespiti

Aslı Elif Sunay, Dilek Boyacıoğlu

 

Anadolu Orkidesi (Orchis Anatolica) Çiçeklerinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Peynir Üretimindeki Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bahar Parlak, Azize A. Güngör, Yaşar Demir, Nazan Demir

 

Andız Pekmezi İçeren Set Tipi Meyveli Yoğurtların Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Şerafettin Çelik, Hüsamettin Durmaz, İhsan G. Şat, Gülten Şenocak

 

Anisakis’in Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Özen Kurşun, İrfan Erol

 

Antalya Semt Pazarlarında Satışa Sunulan Süzme Yoğurtların Mikrobiyolojik Özellikleri ile Biyojen Amin İçeriklerinin Belirlenmesi

Ahmet Küçükçetin

 

Antalya’daki Çeşitli Turistik İşletmelerinin Mutfaklarının Hijyen Yönünden Değerlendirilmesi

Safiye Duranoğlu, İbrahim Yıldırım, İclal Koyuncu

 

Antibiyotik Dirençli Salmonella enterica Serotiplerinde Sınıf 1 İntegron Varlığının Araştırılması

M. Dilek Avşaroğlu,  Nefise Akkoç, Beatriz Guerra,  Mustafa Akçelik, Faruk Bozoğlu, Reiner Helmuth

 

Aspergillus fumigatus Alfa-Galaktosidaz Enziminin  Aspergillus sojae’ de Heterolog İfadesi ve Osmotik Stresin Etkisi

Sümeyra Gürkök, Betül Söyler, Zümrüt B. Ögel

Atık Sularda Gıda Zehirlenmesine ve Gastroenterite Sebep Olan Patojenik Bakterilerin Biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Bakteriyel Organizmalarla Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

Recep Kotan, Neslihan Dikbaş, Fatih Dadaşoğlu, Fikrettin Şahin

 

Atımlı (Vurgulu) Elektrik Akımı ile Şeftali Nektarının Pastörizasyonu 

Jülide Altuntaş, Gülsün Akdemir Evrendilek, Mustafa Kemal Sangün

 

Avrupa Birligi Ülkelerinde Koyun Karkaslarının Derecenlendirmesinde S/EUROP Sınıflandırma Sisteminin Kulanılması

Süleyman Çilek

 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Denetim Sistemleri ve Ülkemizdeki Sistemin Karşılaştırılması Üzerine bir Araştırma

Mehmet Demirci, Emir Olcay Sayın

 

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Gıda Mevzuatında Temel Kavramlar

Mehmet Kılıç

 

Avrupa Birliğine Giriş Sürecince Geleneksel Gıdalarımızın Bilimsel, Sosyolojik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Oğuz Gürsoy, Harun Kesenkaş, Özer Kınık

 

Az Yağlı Peynir Üretiminde Homojenizasyonun Etkileri ve Beyaz Peynir Teknolojisinde Uygulanabilirliği

A. Demet Karaman, A. Sibel Akalın

 

Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Koruyucu Kültür Olarak Kullanılma Potansiyeli

Evrim Güneş Altuntaş, Kamuran Ayhan

 

Bal Şarabı Üretimi

Yalçın Güçer , Hacı Ali Güleç , Alper Güven

 

Bala Sakaroz Şurubu Katılarak Yapılan Hileleri Belirleme Yöntemlerinin Araştırılması

Murat Tosun, Fevzi Keleş

 

Balda Sülfonamit Kalıntılarının Analizlerinde LC ve LC/MS Yöntemleri

H. Nilgün Budak, Nurullah Şanlı, Güleren Alsancak, Zeynep Güzel-Seydim

 

Balık Yağının Dondurarak Kurutma Yöntemiyle Mikroenkapsüle Edilmesi

Mehmet Koç, Aylin Met, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin

 

Balın Bölgelere Göre Duyusal Farklılıklarının Belirlenmesi

Aslı Elif Sunay, Günay Akdoğan, Dilek Boyacıoğlu

 

Balların Reolojik Karakterizasyonu

Ahmed Kayacıer, Safa Karaman

 

Bazı Ağır Metal İlavelerinin Yoğurt ve Benzeri Ürünlerdeki Etkisi

Elvan Özrenk, Şenol Köse

 

Bazı Gıdalardan İzole Edilen L. monocytogenes İzolatlarının Virulanslık Özelliğinin Moleküler Yöntemle Belirlenmesi

Canan Cengiz,  S. Aykut Aytaç

 

Bazı Probiyotik Laktik Asit Bakterilerinin Escherichia coli O157:H7 üzerine İnhibisyon Etkisi

Elçin Taş, Zerrin Erginkaya

 

Bazı Üretim Parametrelerinin Yayık Tereyağının Oksidatif ve Lipolitik Stabilitesi Üzerine Etkileri

Ebru Şenel, F.Şebnem Öztürk, Metin Atamer

 

Bebek Mamalarında Enterobacter sakazakii Riski

Tuncay Gümüş, Serap Duraklı Velioğlu, Muhammet Arıcı

 

Bebek Maması ve Bileşenlerinin E. sakazakii Varlığı Açısından İncelenmesi

Gökçe Polat, A. Kadir Halkman

 

Bebek Orijinli Lactobacıllus spp Kullanarak Probiyotik Dondurma Üretimi ve Depolama Süresince Probiyotik Bakteri Canlılığı ile Diğer Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Kemal Tokuç, Mehmet Demirci, Bilal Bilgin, Muhammet Arıcı

 

Beyaz Peynir: Bileşim, Kalite, Mikroflora ve Olgunlaşma

Şerafettin Çelik, Şükran Uysal

 

Bolu ve Çevresinde Üretilen ve Geleneksel Bir Süt Ürünü Olan Keş’in Yapılışı

Hayri Coşkun, Ali Bayrak, İbrahim Çakır, İlker Turan Akoğlu, Mustafa Kıralan, Fatih İşleyen

 

Bozadan İzole Edilen Lactococcus lactis spp. lactis BZ tarafından Üretilen Lactococcin BZ’nin Karakterizasyonu

Didem Asutay, Zeliha Yıldırım, Hilal İşleroglu, Metin Yıldırım

 

Brokolinin (Brassica oleracea) Dondurularak Muhafazasında Meydana Gelen Değişmeler

Seda Ozan, Arsan Bilişli

 

Burdur’da Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Özen Kurşun, Ahmet Güner, Seval S. Kırdar, A. Selcen Akcan Kale

 

Burdur’da Tüketime Sunulan Beyaz Salamura Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Özen Kurşun, Seval S. Kırdar, A. Selcen Akcan Kale, Ahmet Güner

 

Buzdolabı Sıcaklığında Kurutmanın Balık Kalitesine Etkisinin Model Sistemde Belirlenmesi

Aydın Kılıç

 

Campylobacter Türlerinin Fizyolojik Özellikleri ve Gıda Kaynaklı Patojen Olarak Önemi

Serap Coşansu, Kamuran Ayhan

 

Carriage Time Sensitive and Perishable Goods in the Air Transportation

Özhan Görçün, Yasanur Kayıkçı, Ömer Faruk Görçün

 

Cizre (Şırnak) ve Çevresinde Halkın Gıda Olarak Kullandığı Bitkiler

Fevzi Özgökçe, Murat Ünal, Adnan Gençay

 

Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb) Celak Bitkisi Çiçeklerinin Metanol Özütünün Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

Cengiz Sarıkürkcü

 

Çay Kateşinlerinin Antioksidan Mekanizması

İhsan Güngör Şat, Özkan Öz

 

Çekme Helva Üretimi

Osman Kola, Ali Altan, Dilşat Konuşkan

 

Çeşitli Gıda Dezenfektanlarının Çilekteki Glutatyon İçeriği Üzerine Etkisi

Omca Demirkol, Arzu Çağrı-Mehmetoğlu

 

Çeşitli Prebiyotiklerin Bifidobacterium animalis Subsp. Lactis  Bb-12’nin Gelişimi ve Asitlik Geliştirme Özelliği Üzerine in Vitro Etkileri

Ayla Şener, Ayhan Temiz, Sine Özmen Toğay, Ufuk Bağcı

 

Çeşitli Proseslerin Baklagilin Besinsel ve Antibesinsel Öğelerine Etkisi

Nilgün Ertaş, Selman Türker, Nermin Bilgiçli

 

Çeşitli Yemeklik Bitkisel Tohum Yağlarında, Margarinlerde ve Zeytinyağlarında Trans Yağ Asitleri

Harun Dıraman, Yaşar Hışıl, H.Hüsnü Gündüz

 

Çıtlık (Pistacia terebinthus L.) Çeşitlerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi

Ümit Geçgel, Muhammet Arıcı

 

Çiğ Tüketilen Sebzelere Uygulanan Yüzey Dekontaminasyon Yöntemleri

Ufuk Bağcı, Sine Özmen Toğay, Ayhan Temiz

 

Çiğ ve Farklı Metotlarla Pişirilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Bilal Bilgin, Neslihan Makarnacı, İsmail Yılmaz

 

Çiğ ve Kavrulmuş Fındıklardaki Mikoflora ve Aflatoksin Bulaşıklıklarının Değerlendirilmesi

Nevcihan Gürsoy

 

Çiğ ve Pastörize Sütten İşlenen Mihaliç Peynirlerinin Kimyasal Bileşimi ve Olgunlaşma Sırasındaki Mikrobiyal Florasındaki Değişimin Belirlenmesi

Birsen Bulut, Nihat Akın

 

Çileğin Bileşimi ve Aromatik Özellikleri

Sibel Ulutaş Parlak, Arsan Bilişli, Yonca Karagül Yüceer

 

Çilek Şekerlemesi Üretimi ve Depolama Sırasında Kalite Karakteristiklerindeki Değişmelerin İncelenmesi

Esin Fikret Yakut, Yeşim Elmacı

 

Çilek, Su Teresi ve Kırmızı Dolmalık Bibere Uygulanan Bazı Ön İşlemlerin Kalite Üzerine Etkileri

Hayriye Bozkurt, Filiz İçier, Cristina Luisa Miranda Silva

 

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Diyet

Emir Ayşe Özer, Şenol İbanoğlu, Esra İbanoğlu

 

Çözünür (Instant) Dağ Çayı (Sideritis stricta) Üretiminde Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Cüneyt Dinçer, Mehmet Torun, Ayhan Topuz, Aybegüm Akdoğan, Hilal Şahin, Feramuz Özdemir

 

Darıfülfül (Fructus Piperis longum) Ekstraktlarının Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tespit Edilmesi

Memnune Şengül, Hilal Yıldız, Neva Güngör, Bülent Çetin

 

DEFT (Direkt Epifloresan Filtre Tekniği) Yöntemi İle Mikroorganizmaların Sayılması

Safiye Duranoğlu, İbrahim Yıldırım, İclal Koyuncu

 

Demineralize Peyniraltı Suyunun Probiyotiklerin Canlılık Düzeylerine Etkisi

M. Fatih İşleyen, Buse Özcan, İlker T. Akoğlu, İbrahim Çakır, Hayri Coşkun

 

Depolama Şartlarının Maya Aktivitesi ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi

H. Gürbüz Kotancılar, M. Murat Karaoğlu, K. Emre Gerçekaslan

 

Depolamanın Domates Suyu Üzerine Etkisi

Hande Selen Erge, Feryal Karadeniz

 

Devekuşu Etinin Besinsel Özellikleri

Nesrin Bulut, Nuray Kolsarıcı

 

Dextransukraz Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Mutasyonu

Çiğdem İleri, Aziz Tanrıseven, İ. Yavuz Sezen

 

Dirençli Nişasta

H. Gürbüz Kotancılar, K. Emre Gerçekaslan, M. Murat Karaoğlu, Hüseyin Boz

 

Doğal Mısır Nişastasının Retrogradasyonuna Yağ Asitlerinin Etkisi

E. Aytunga Arık, İlknur Gönenç, Ferhunde Us

 

Domates Tozu Kullanarak Sosis Üretimi

Esen Eyiler Aydın Öztan

 

Dondurma Üretiminde Kristalizasyon ve Rekristalizasyon Mekanizması

Caner Acı, Tülay Özcan

 

Dondurularak Kurutulmuş Çilek Meyvesinin Toplam Fenolik Madde İçeriğinin ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Mustafa Çam, Seda Ersus

 

Drosophila melanogaster’de Usnea longissima Ach. Likeninin Su Ektresinin Ömür Uzunluğu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Handan Uysal, Deniz Altun, Hakan Aşkın, Ali Aslan

 

Dut Pekmezine Değişik Şeker Şurupları Katılarak Yapılan Hileleri Belirleme Yöntemlerinin Araştırılması

Murat Tosun, Fevzi Keleş

Dut Suyu Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi

Gökhan Özen, Mehmet Akbulut

 

Dut Suyu Antosiyaninlerinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle Belirlenmesi

Gökhan Özen, Mehmet Akbulut

 

Edirne İl Merkezindeki Hastanelerin Mutfak ve Personel Hijyeninin Belirlenmesi

Tuba Şayin Sert, Bilal Bilgin

 

Ege Bölgesinde Sıklıkla Tüketilen Bazı Otların Nitrat ve Nitrit İçeriklerinin Saptanması

Özgül Özdestan, Ali Üren

 

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Yetiştirilen Narenciye Ürünlerindeki Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi

Özkan Tağa, Bilal Bilgin

 

Ekmek Makinesinde Farklı Bileşen Seviyelerinin Ekmek Kalite Özelliklerine Etkisi

İsmail Sait Doğan, Önder Yıldız

 

Ekmek Üretiminde Kepek Kullanılmasının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Hülya Gül, Halef Dizlek

 

Ekstruzyon Pişirme Koşullarının Ekstrude Ürünlerin Fiziksel ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi

Emir Ayşe Özer, Cahide Yağmur, Şenol İbanoğlu, Paul Ainsworth

 

Ekstrüzyon Prosesi ile Gıdaların Tekstürizasyonu

Yusuf Kesler, Safa Karaman, Mahmut Doğan, Ahmed Kayacıer

 

Ekşi Hamurun Ekmek Özellikleri Üzerine Etkileri

Özay Menteş, Başak Sungur, Recai Ercan

 

Elektrolize Yükseltgen Suyun Minimal İşlem Görmüş Ispanaklara Uygulanması

Tuğba Baydar, Fikret Pazır

 

Elma Posası ve Bu Posadan Elde Edilen Pektinlerin Mikrodalga Fırında Kurutulması ile Oluşan Değişimlerin İncelenmesi

Elif Yarımkaya, Yaşar Volkan Arıncı, Nalan Erdöl Aydın, Adile Nursen İpekoğlu

 

Emülsiyon Tipi Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes  ve Kontrolü

Mükerrem Kaya, Güzin Kaban

 

Endüstrileşmenin Gıda Üretimleri ve Gıda Güvenliğine Etkileri

Necla Çağlarırmak

 

Enterobacter sakazakii ve Gıda Endüstrisindeki Önemi

Sine Özmen Toğay, Ufuk Bağcı, Ayla Şener

 

Erzurum ve Çevresinde Halk Tarafından Gıda Amaçlı Olarak Kullanılan Bitkiler

Özkan Aksakal, Yusuf Kaya

 

Et Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri

Hüseyin Gençcelep

 

Et Ürünlerinde Turunçgil Yan Ürünlerinin Kullanımı

Cemalettin Sarıçoban, Ebru Çoksever, Mustafa Karakaya, Mustafa T. Yılmaz

 

Et Ürünlerinde Tuz İçeriğinin Düşürülmesi ve Önemi

Cemalettin Sarıçoban, Hasibe Tekin, Mustafa Tahsin Yılmaz, Berna Özalp


Et ve Et Ürünlerinde BSE-Risk Materyali Var mıdır?

Mehmet Kale, A. Selcen Akcan Kale, Özen Kurşun, Mustafa Atasever, Ruhtan Başkaya 

 

Et ve Et Ürünlerinde Patojen Bakterilerin Tespitinde Real-Time PCR Tekniğinin Kullanılması

Fatih Törnük, Zülal Kesmen, Hasan Yetim

 

Et ve Et Ürünlerinde Shiga Toksin Üreten Escherichia coli (STEC)

Güzin Kaban, Mükerrem Kaya

 

Et ve Et Ürünlerinde Su Tutma Kapasitesi ve Ölçüm Yöntemleri

Haluk Ergezer, Meltem Serdaroğlu

 

Et ve Fermente Et Ürünlerinde Biyojen Aminler

Şükrü Kurt Ömer Zorba

 

Et ve Ürünlerinde Fonksiyonel Modifikasyonlar

Sadettin Turhan, İnci Sağır, A. Elif Bilek

 

Etlik Piliçlerin Standart Parçalama Ürünleri Üzerine Değişik Düzeylerde Probiyotikle Besleme ve Farklı Yaşlarda Kesimin Etkileri

Muhammet İrfan Aksu Mevlüt Karaoglu, Nurinisa Esenbuğa, Muhlis Macit, Mükerrem Kaya

 

Ev Mutfaklarındaki Uygulamaların Gıda Hijyeni Açısından Değerlendirilmesi

Şahika Aktuğ Gönül, Dilek Bengü Yaman

 

Ezine Peynirinin Proteoliz Düzeyine Olgunlaşma Süresinin Etkisi

Kurban Yaşar, Burcu Engin, Yonca Karagül-Yüceer

 

Farklı Amiloz İçerikli Mısır Nişastalarının Retrogradasyonu

E. Aytunga Arık, İlknur Gönenç, Ferhunde Us


Farklı Çinko Seviyelerinin Nohutun Fitik Asit Miktarına Etkisi

Ayşen Akay Nilgün Ertaş

 

Farklı Demleme Sürelerinde Hazırlanan Bitki Çaylarının Antioksidan Aktiviteleri İle Renkleri Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi

Özlem Çağındı, Semih Ötleş

 

Farklı Fırınlarda Pişirilen ve Farklı Formülasyonlara Sahip Keklerin Gözenek Boyutu Dağılımlarının “Image J” Programı Kullanılarak Görüntü Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

Özge Şakıyan, Gülüm Şumnu, Serpil Şahin

 

Farklı Kayısı Çeşitlerine Ait Çekirdeklerin Yağ Asidi Bileşimi ve Tokoferol İçeriği

Semra Turan, Ali Topcu, Ihsan Karabulut, Halil Vural


Farklı Kükürtleme Yöntemlerinin ve Depolama Sıcaklıklarının Kuru Kayısıların Renkleri Üzerine Etkisi

Ali Levent Coşkun, Özge Turfan, Oktay Yemiş, Bayram Murat Asma, Kadir Öztürk, Mehmet Özkan

 

Farklı Oranlarda İnülin ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkileri

M. Serdar Akın, Mutlu B. Güler-Akın


Farklı Oranlarda İnülin ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Yoğurt ve Probiyotik Bakteri Sayılarına Etkileri

M. Serdar Akın, Mutlu B. Güler-Akın, H. Avni Kırmacı

 
Farklı Oranlarda Lor Peyniri İlavesi İle Hazırlanmış Peynir Helvalarının Bazı Fiziko Kimyasal ve Duyusal Özellikleri

Ömer Cengiz, Binnur Kaptan, Şefik Kurultay


Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Fatih Öz, Güzin Kaban,Mükerrem Kaya


Farklı Tür Kasaplık Hayvanlara Ait Beyin ve Dil Etlerinin Bazı Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi

Berna Özalp, Mustafa Karakaya

 
Farklı Yağ Oranlarındaki Ayranların Kalite ve Reolojik Özellikleri

Gözde Bayraktaroğlu, Ersel Obuz

 
Farklı Zamanlarda Derilen “Hayward” Kivi Çeşidinin Solunum Hızı ile KA ve NA Muhafazasının Kalite Değişimine Etkisinin Belirlenmesi

Ayşe Tülin Öz, Atilla Eriş

 
Farklı Zeytin Çeşitlerinde Olgunlaşma Periyoduna Bağlı Olarak Kimyasal Kompozisyonunda Meydana Gelen Değişmeler

Pelin Günç Ergönül, Cevdet Nergiz


Fenilketonüri Hastalığı ve Fenilalanin Kısıtlı Diyet

Emir Ayşe Özer, Şenol İbanoğlu, Esra İbanoğlu

 
Fermente Türk Sucuğu Üretiminde Bakteriyel Selüloz Kullanımı ve Etkilerinin Araştırılması

Aylin Akoğlu, Naciye Yakar, İbrahim Çakır, M. Lütfü Çakmakçı, Aynur Gül Karahan, Hamdi Ertaş

 
Fırın Ürünlerinde Kullanılan Bazı Doğal Katkılar

Hüseyin Boz, M. Murat Karaoğlu, H. Gürbüz Kotancılar, K. Emre Gerçekaslan

 
Fitosterollerin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Sağlığa Etkileri

Murat Taşan

 
Fonksiyonel Gıda Bileşeni Bitkisel Steroller

Fehmi Yazıcı, Muhammet Dervişoğlu, Abdullah Akgün, Oğuz Aydemir, Umut Aki

 
Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Diyetsel Antioksidanlar

Mustafa Erbaş, Süheyla Gül, Hanife Şekerci

 
Fonksiyonel Gıda Güvenliği

Kenan Sinan Dayısoylu

 
Fonksiyonel Gıda Olarak Kuşburnu

İlkay Koca, Ahmet Faik Koca, Hatice Yolcu

 
Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler

Emir Ayşe Özer, Alper Güven

 
Fonksiyonel Öneme Sahip Doğal Bileşenlerin Unlu Mamullerin Üretiminde Kullanımı

Raciye Meral, İsmail Sait Doğan

 
Fungal Inhibiton  By Some  Spice Essential Oils

Derya Arslan, Mehmet Musa Özcan, Ahmet Ünver

 
Geleneksel Gıdaların Orjininin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler

Kadriye Şahin

 
Geleneksel Yöntemle Üretilen Kelle Peynirlerinin Bazı Kalite Özellikleri

Özgür Gölge, Nuray Şahan

 
Geleneksel Yöntemle Üretilen Küflü Peynirlerin Mikrobiyolojik Nitelikleri ve Küf Florası

Osman Sağdıç, Sami Özçelik, Bedia Şimşek, Cihat Özdemir

 
Genellikle Salata Olarak Tüketilen Bazı Yeşil Sebzelerde Kurşun ve Kadmiyum Düzeylerinin Araştırılması

Neriman Bağdatlıoğlu, Cevdet Nergiz, Pelin Günç Ergönül

 
Gıda Alerjisi

Serap Duraklı Velioğlu

 
Gıda Ekstrüzyonu, Ekstrüder Tipleri ve Gıda Bileşenleri Üzerine Etkisi

Emir Ayşe Özer, Cahide Yağmur, Şenol İbanoğlu, Paul Ainsworth

 
Gıda Endüstrisinde Biofilmler

Mustafa Karakaya, Mustafa Tahsin Yılmaz,Cemalettin Sarıçoban

 
Gıda Endüstrisinde Kullanılan Farklı Kurutma Sistemleri

Buket Erbay, Erdoğan Küçüköner

 
Gıda Endüstrisinde Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerde Plazma Polimerizasyon Yöntemi ile Mikrobiyal Tutunmanın Engellenmesi

Yasin Şen, Gizay Odabaşı, Mehmet Mutlu

 
Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Yüksek Hassasiyette Tek Tabakalı Glukoz Sensörü Hazırlanması

Nesrin Şir, Ece Özmen, Mehmet Mutlu

 
Gıda Endüstrisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Metin Güldaş, Nalan Özdemir

 
Gıda Güvenilirliği Konusunda Tüketicilerin Bilgi Kaynakları ve Bilgi Düzeyleri

Beşir Koç, Melike Ceylan

 
Gıda Güvenliği Açısından Büyükbaş Besi Çiftliklerinde HACCP Sisteminin Uygulanabilirliği

Ali Değirmencioğlu, Adem Kabasakal, Nurcan Değirmencioğlu

 
Gıda Güvenliğinde Fermentasyonun Önemi

Tuncay Gümüş, Fatma Coşkun

 
Gıda Kaynaklı Bir Patojen: Arcobacter

Reyhan İrkin, Mihriban Korukluoğlu

 
Gıda Koruyucusu Olarak Mikrobiyal Kaynaklı Organik Asitler ve Önemi

Gülnaz Çelikyurt, Muhammet Arıcı

 
Gıda Maddelerinde Dioksin Bileşiklerinin Önemi ve Belirleme Teknikleri

Bedia Şimşek, Buket Erbay

 
Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı Yöntemler Alanındaki Gelişmeler ve Bu Yöntemlerin Endüstriyel Açıdan Geleceği

İbrahim Çakır

 
Gıda Sanayii Atıklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Aysun Şener, M. Ümit Ünal

 
Gıda ve Kanser

Muhammet Dervişoğlu, Fehmi Yazıcı, Oğuz Aydemir, Abdullah Akgün, Hasan Temiz, Mürşide Atcı

 
Gıda ve Yemlerde Bulunan Mikotoksinlerin Mikroorganizmalar Tarafından Detoksifikasyonu

Muhammet Arıcı, Gülnaz Çelikyurt

 
Gıdalar ve Biyoterörizm

Mehmet Kale, A. Selcen Akcan Kale, Özen Kurşun

 
Gıdalara Katılan Suda Çözünen Bazı Sentetik Boyaların Belirlenmesi

Mithat Dinç, Muhammet Arıcı

 
Gıdalarda Biyojen Amin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Sırma Yeğin, Ali Üren

 
Gıdalarda Faz Değişimleri Ve Oluşturduğu Etkiler

Ahmet Akköse, Nesimi Aktaş

 
Gıdalarda Laktoperoksidaz Sistemin Kullanımı

Hilal Yıldız, Selahattin Sert

 
Gıdalarda Pestisit Kalıntı Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)' nin Kullanımı

Nuran Yigit, Aysel Bayhan Öktem, Pelin Aksu

 
Gıdaların Muhafazasında Yeni Mikrobiyal İnaktivasyon Metotları

Osman Sağdıç, Lütfiye Ekici, Hasan Yetim

 
Gıdaların Ozonlanması

Hatice Çatal, Esra İbanoğlu, Şenol İbanoğlu

 
Gıdaların Sorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi ve Kullanımı

Mustafa Erbaş, Hanife Şekerci, Süheyla Gül

 
Gıdaların Üretiminde Uygulanan İşlemlerin Doğal Antioksidantlar Üzerine Etkileri

Belgin Vardin, A.Coşkun Dalgıç, Hasan Vardin

 
Gıdaların Zenginleştirilmesi

Emir Ayşe Özer, Alper Güven

 
Glikoz Oksidaz ve Askorbik Asit Kullanımının Hamur Reolojisi ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi

A. Fatih Ağdelen, Duygu Göçmen

 
Gluten İçermeyen, Hububat Esaslı Alternatif Ürün Formülasyonları ve Üretim Teknolojileri

Hilal İşleroğlu, Safiye Nur Dirim, Figen Kaymak Ertekin


Hamsi (Engraulis encrasicholus) Balıklarının Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Pişirme Yöntemlerinin Etkisi

Mustafa Evren, Sadettin Turhan, N. Şule Üstün

 
Hasat Sonrası Meyvelerin Korunmasında Kullanılan Doğal Antifungal  Maddeler

Reyhan İrkin, Ümran Ertürk, Mihriban Korukluoğlu

 
Hatay Künefe Peynirinin Yapılışı ve Özellikleri

Oya Berkay Karaca, Mehmet Güven, Umut Mutluer, İ. Başar Saydam

 
Hatay’da Yetiştirilen Bazı Zeytinlerin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi

Türkan Keçeli, Yelda Büyükaslan

 
Hayvansal Gıda Sanayisi Yan Ürünleri Kullanılarak Protein Hidrolizatları Üretimi

Ayça Aylangan Aydın Öztan

 
Hazır Yemek Sektörünün Pazarlama Yapısının İrdelenmesi

Mithat Direk, Arzu Kan, Durmuş Sert

 
Important Factors on Perishable Foods Transportation and Food Logistic Systems and Turkish Food Logistic Sector

Ömer Faruk Görçün, Mehmet Saygılı

 
Instant Adaçayı (Salvia fruticosa) Üretiminde Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi

Mehmet Torun, Cüneyt Dinçer, Hilal Şahin, Aybegüm Akdoğan, Ayhan Topuz, Feramuz Özdemir

 
Isıl İşlem Uygulamasının Çeşitli Pekmezlerin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi ve Fuzzy Deney Sisteminin Bu Özelliklerin Tahminine Uygulanması

Özlem İnan, Derya Arslan, Şakir Taşdemir, Mehmet Musa Özcan

 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Seval Sevgi Kırdar, Özen Kurşun

 
Isparta ve Burdur İllerinde Üretilen Güllaçların Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

İlhan Gün, H. Nilgün Budak, Zeynep Seydim

 
Isparta ve Burdur’daki Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Sosyodemografik Durumları ve Beslenme Tercihleri

Serdal Öğüt, Mümin Polat, Hikmet Orhan, Erdoğan Küçüköner

 
Isparta ve Çevresinde Tarımsal Üretiminde Kullanılan Önemli Tarım İlaçları (Pestisitler)

Serdal Öğüt, Erdoğan Küçüköner


Işınlama ve Gıda Güvenliği

A. Şükrü Demirci, Kadir Gürbüz Güner

 
Işınlama ve Modifiye Atmosferde Paketlemenin Pişirmeye Hazır Köftelerde Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes Üzerine Etkileri

Neriman Yılmaz, Gürbüz Güneş

 
Işınlamanın Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerine Etkisi

Pelin K. Yücel, Gökçe Polat, A. Kadir Halkman

 
İnek Sütünde Bulunabilecek Antibiyotiklerin Tespiti İçin Diferansiyel Taramalı Kalorimetrenin (DSC) Kullanımı

Özge Yıldız, Sevcan Ünlütürk, Canan Tarı

 
İnfrared Uygulamasının Buğday Çirişlenme Özellikleri Üzerine Etkisi

Mehtap Fevzioğlu, Arzu Başman

 
İnsan Beslenmesinde İnek Sütü

Oktay Yerlikaya, Cem Karagözlü

 
Kahramanmaraş Bölgesindeki Şifalı Sularda Mikrobiyal Çeşitlilik

Metin Dığrak

 
Kahramanmaraş’ta Dondurma Tüketim Alışkanlığı

Gülgün Yildiz Tiryaki, Cuma Akbay

 
Kahramanmaraş-Tipi Dondurmaların Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Bal ve Pekmez Kullanımının Etkileri

Kurban Yaşar, Nuray Şahan

 
Kahvedeki Isıl İşlemlerin Poliaromatik Hidrokarbon Düzeyleri Üzerine Etkisi

Nihan Koyuncu, Ümran Seven, Şeref Güçer

 
Kahveden Kafein Uzaklaştırma İşlemleri

Mustafa Çam, Haluk Ergezer, Yaşar Hışıl

 
Kalsiyum Klorürün Meyve ve Sebze İşlemede Kullanılması

Metin Güldaş, Figen Dağlıoğlu

 
Kan Basıncını Düşürücü Süt Kaynaklı Peptidler

Yusuf Kesler, Mahmut Doğan, Safa Karaman, Ahmed Kayacıer

 
Kanatlı Etlerinde İmünomanyetik Ayırma (İMA) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Kombine Yöntemi İle Salmonella spp. İzolasyonu ve Tanımlanması

Ulya Ben, S. Aykut Aytaç, Canan Cengiz

 
Kapari (Capparis spinosa) Bitkisinin Antioksidan ve Antiradikal Özelliklerinin İncelenmesi

Hayrunnisa Nadaroğlu, Yaşar Demir, Nazan Demir

 
Kaplanarak Kızartılan Ürünlerde Farklı Kaplama Maddelerinin ve Mikrodalganın Akrilamid Üzerine Etkisi

Işıl Barutçu, Serpil Şahin, Gülüm Şumnu

 
Karadeniz Bölgesinde Üretilen Yayla ve Kadel Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Filiz Yıldız, Saliha Sırt, Atila Yetişemiyen

 
Karadeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Üzümsü Meyvelerin Özellikleri

İlkay Koca, Bülent Karadeniz, Hüseyin Çelik, Leyla Demirsoy

 
Karıştırmalı Tank Tipi Biyoreaktörde Kluyveromyces lactis NRRL Y-8279 ile β-Galaktosidaz Enzim Üretimine Bazı Parametrelerin Etkisi

Seval Dağbağlı, Yekta Göksungur

 
Karotenoid Bileşiklerin Sağlık Üzerine Etkileri

Aybegüm Akdoğan, Cüneyt Dinçer, Mehmet Torun, Hilal Şahin, Ayhan Topuz, Feramuz Özdemir

 
Kayısı Çekirdeği Yağının Antioksidan Özelliklerinin Kavurma İşlemi ile Değişimi

Gökhan Durmaz, Türkan Kutlu

Kayısı ve Andız Pekmezlerinin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ahmed Kayacıer, Safa Karaman

 
Kaymaklı ve Homojenize Yoğurtların Uçucu Aromatik Bileşen İçeriklerinin Depolama Sıcaklığıyla Değişimi

Berrin Oymael, Ferhunde Us

 
Kekik Ekstraktının Köftede Antimikrobiyal, Antioksidan ve Duyusal Etkileri

Osman Sağdıç, Raziye Telli, Levent Akkaya, Hasan Yetim

 
Keklerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler

Halef Dizlek, Mehmet Sertaç Özer, Hülya Gül

 
Kepekli Ekmek Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Hülya Gül, Halef Dizlek

 
Ketirhindi (Acacia catechu) Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Memnune Şengül, Hilal Yıldız, Neva Güngör, Bülent Çetin, Zeynep Eser

 
Kırmızı Üzüm Çekirdeği Unu ve Yağının Depolama Süresi Boyunca Sosislerin Oksidatif Stabilite, Renk ve Tekstür Özellikleri Üzerine Etkisi

Emin Burçin Özvural, Halil Vural

 
Kırmızı Üzüm Çekirdeği Unu ve Yağının Sosislerin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi

Emin Burçin Özvural, Halil Vural

 
Kimyasal Kabartılan Ürünlerde Kabartma Asitlerinin Fonksiyonel Özellikleri

Önder Yıldız, İsmail Sait Doğan

 
Konfokal Mikroskop ve Gıda Mühendisliği Uygulamalarında Kullanımı

Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Nurdan Yapar, Hasan Yetim

 
Konya Yöresine Ait Sütlerin Bazı Kalite Özellikleri

Elvan Özrenk, Nazif Bayar

 
Koyun Karkaslarının Derecelendirilmesinde Ultrasonografik Yöntemlerin Kullanımı

Süleyman Çilek Seher Dirican

 
Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinden Yapılan Beyaz Peynirlerin Çeşitli Özellikleri

Yusuf Tunçtürk

 
Köftelerin Randımanı ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Peyniraltı Suyu Tozu ve Yağsız Süt Tozu Kullanımının Etkisi

Seval Andiç, Ömer Zorba, Yusuf Tunçtürk

 
Kriyoprotektantlarla Proteinlerin Stabilizasyon Mekanizmaları

Nesimi Aktaş

 
Ksantin Oksidaz Enzimi ve Sütteki Önemi

Elif Dağdemir, Salih Özdemir

 
Ksilanaz Enziminin Ekmek Yapımında Kullanımı

Kadir Gürbüz Güner, Orhan Dağlıoğlu

 
Kurşun Emilimi Üzerine Diyetin Etkisi

Özgül Özdestan, Ali Üren

 
Kuru Kayısılarda Akçil Sorununun Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Pelin Onsekizoğlu, Jale Acar, Vural Gökmen

 
Kuru Meyvelerde Aflatoksin Riski

Mehmet Çeliktaş, Figen Dağlıoğlu

 
Kurutma Teknolojisinde Isı ve Kütle İletimi Modelleri

İnci Çınar

 
Laktik Asit Bakterileri Tarafından Konjuge Linoleik Asit Üretimi

Yağız Sesyılmaz, Dilek Heperkan

 
Laktoperoksidaz (LP) Sisteminin Starter Kültür Aktivitesi Üzerine Etkisi

Seval Sevgi Kırdar

 
Laktozun Enzimatik Hidrolizinde Dolgulu Kolon Reaktör Kullanılması

Sevim Gürdaş, Mehmet Mutlu

 
Lignanlar ve Sağlık Üzerine Etkileri

Evrim Özkaynak, Gülden Ova

 
Lignosellulozik Materyallerden Enzimatik Yolla Ksilooligosakkarit Üretimi

Özlem Akpınar, Kader Erdogan, Seyda Bostancı, Ufuk Bakır, Levent Yılmaz

 
Likit Ferment Üretiminde Kullanılan Farklı Doğal Kaynaklarının Ekmek Özelliklerine Etkisi

M. Kürşat Demir, Adem Elgün, Selman Türker, Nermin Bilgiçli

 
Locust Bean Gamın κ-Carrageenanla Yaptığı Jelin Yapısı ve Sinerjik Kuvvetin Tekstür Analizer Yöntemiyle Belirlenmesi

Mehmet Şamil Kök

 
Makarnalık Buğday, İrmik ve Makarnanın Kalite Değerlendirilmesindeki Son Teknikler

Mehmet Köten, Ayhan Atlı

 
Malolaktik Fermentasyonun Şarap Aroması Üzerine Etkisi

Simel Bağder, Filiz Özçelik

 
Mesir Macununun Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Safa Karaman, Yusuf Kesler, Ahmed Kayacıer, Mahmut Doğan

 
Meyve Sularında Doğal Katkı Maddesi Propolis

Hilal Bakır, Ebru Uğurlu, Adile Selçuk, Hikmet Katırcıoğlu

 
Meyve ve Sebze İşleme Sanayinde Yeni Uygulamalar

Aslıhan Demirdöven, Taner Baysal

 
Meyve ve Sebze Sanayi Artıklarının Değerlendirilmesi

Taner Baysal, Aslıhan Demirdöven

 
Meyvelerde Kullanılan Klorlu Pestisitlerin Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi

Yasemin Şahan, Güler Çelik, Şeref Güçer

 
Meyvelerdeki Fenolik Bileşiklerin Sağlık Yönünden Önemi

Reyhan İrkin, Ümran Ertürk, Mihriban Korukluoğlu

 
Mısırda Mikotoksin Problemi

Ahmet Şükrü Demirci

 
Mısırın Fiziksel Özellikleri ile Patlama Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Nilgün Ertaş Süleyman Soylu, Nermin Bilgiçli

 
Mikotoksinler ve Şarap

Mustafa Bayram, Ertan Anlı

 
Mikrobiyal Kaynaklardan Gıda Renklendiricisi Üretimi

Mehmet Tokatlı, Filiz Özçelik

 
Mikrobiyal Yolla Üretilen Gamlar ve Gıda Sanayinde Kullanımı

A. Şükrü Demirci, Muhammet Arıcı

 
Mikroenkapsülasyonda Kullanılan Bazı Kaplama Materyallerinin Probiyotiklerin Mikrobiyolojik Stabilitesi Üzerine Etkisi

İbrahim Çakır, M. Fatih İşleyen, Buse Özcan

 
Modifiye Atmosferde Ambalajlamanın Kıymanın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Nurcan Değirmencioğlu, Özlem Kızılırmak Esmer , Reyhan İrkin, Ali Değirmencioğlu

 
Modifiye Atmosferde Paketlemenin Kirazın Fiziksel Özelliklerine (Renk ve Tekstür) Etkisi

Mehmet Ali Üstünel, Okan Eştürk, Zehra Ayhan

 
Monascus purpureus
KullanılarakKırmızıFermente Pirinç  Üretimi Üzerine Bir Araştırma

H. Murat Velioğlu, İsmail Yılmaz

 
Nanokompozit Filmlerin Gıda Sanayi Uygulamaları

Oya Irmak Şahin, Arzu Akpınar Bayizit

 
Nar Ekşisinin Bileşimi Üzerine Bir Araştırma

Bige İncedayi, Canan Ece Tamer, Ömer Utku Çopur

 
Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Antosiyanin ve Renkteki Değişimler

Özge Turfan, Meltem Türkyılmaz, Oktay Yemiş, Mehmet Özkan

 
Nar Suyu Üzerine Araştırmalar

Hasan Yıldız, Göktuğ Alcan, Cenk Limni

 
Natamycin İçeren Antifungal Metil Selüloz Filmlerin Fiziksel Özellikleri

Hasan Türe, Erdal Eroğlu, Ferda Soyer, Banu Özen

 
Natürel Zeytinyağı, Rafine Fındık ve Bitkisel Karışım Yağlarına Baharat İlavesi ve  Isıl İşlemin Oksidatif Stabilite ve Yağ Asitleri Cis-Trans İzomerleri Üzerine Etkisi

Harun Dıraman, Yaşar Hışıl

 
Oligosakkaritlerin Saflaştırılmasında Kullanılan Metotlar

Kader Erdoğan, Özlem Akpınar

 
Oltu’da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı ve Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Neslihan Dikbaş, Recep Kotan, Fatih Dadaşoğlu

 
Omega 3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığına Etkileri

Deniz Koçan

 
Organik Gıda İşleme Prensipleri ve Denetlenmesi

Hasan Vardin, A.Coşkun Dalgıç ve K.Bülent Belibağlı

 
Organik Meyve ve Sebzelerin Beslenme ve Sağlık Yönünden Önemi

Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz

 
Organik Şarap Üretimi

Selma Güven, Emel Kartal

 
Organik Tarımla Elde edilen Unların Pestisit İçerikleri ve Bu Unlardan Üretilen Ekmeklerin Bazı Kalite Kriterlerinin belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bilal Bilgin, Serdar Salih Akyüz, Özkan Fağa

 
Otellerde Gıda Güvenliği

Menekşe Cömert, Fügen Durlu-Özkaya, Nevin Şanlıer

 
Otellerde Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Çalışan Personelin Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi

Fügen Durlu-Özkaya, Nevin Şanlıer, Menekşe Cömert

 
Parçacık İçeren Sıvı Gıdalarda Alternatif Isıtma Yöntemi Olarak Ohmik Isıtma Yönteminin Kullanılması

Nadide Seyhun S. Gülüm Şumnu, Serpil Şahin

 
Patulin’in Zebrabalığı (Danio rerio) Embriyoları Üzerine Olan Teratojenik Etkilerinin Belirlenmesi

Turgay Şişman

 
Pentozanların Oksidatif Jelatinizasyonu

Hülya Gül, Halef Dizlek

 
Peynir Muhafazasında Kullanılan Bazı Antimikrobiyal Katkı Maddeleri

İbrahim Yıldırım, Safiye Duranoğlu, İclal Koyuncu

 
Peynirde Olgunlaşma

Songül Çakmakçı

 
Piliç Etinden Üretilen Kaplamalı Ürünlerde Raf Ömrü Boyunca Meydana Gelen Değişimler

Eylem Yavaş, Bilal Bilgin, İsmail Yılmaz

 
Pirinç Kepeğinin Fonksiyonel Etkileri

Mustafa Bayram, Ertan Anlı

 
Pişirmeye Hazır Köftelerin Modifiye Atmosferde Paketleme ve Işınlama ile Muhafazası

Aylin Öztürk, Neriman Yılmaz, Beraat Özçelik, Gürbüz Güneş

 
Piyasada Satılan Organik Gıdaların Çeşitleri, Duyusal Kalitesi ve Tüketici Tercihleri Konusunda Bir Çalışma

Tomris Altuğ, Perihan Kendirci, Orhan Zeki Gürvardar, Mustafa Mortaş, Özgün Özdemir

 
Portakal Aromalı İçeceklerde Sıcaklık, pH ve Depolama Süresinin Aspartam Stabiltesi Üzerine Etkisi

Tülin Yakıcı, Muhammet Arıcı

 
Probiyotik Süt Ürünlerinde Ambalajlama

Oktay Yerlikaya, Cem Karagözlü, Gülşah Ender, Necati Akbulut

 
Resveratrol ve Sağlık Üzerine Etkisi

Mustafa Evren, İlkay Koca

 
Rhodotorula glutinis’
denElde Edilen Karotenoidlerin Staphylococcus aureus Üzerine Antibakteriyal Etkisi

Esra Türkkan, Zerrin Erginkaya

 
Rhodotorula rubra
DMS 70403’ün Gelişimi ve Karotenoid Üretiminde Besiyeri Bileşiminde Kullanılan Çeşitli Yağların Etkisi

Emine Aksan

 
Sağlıklı Beslenmede Su Ürünlerinin Yeri

Gonca Alak, E. Mahmut Kocaman

 
Sakarya ve Eskişehir Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Kuru Fasulye Çeşitlerinin Kalite Özellikleri

Bülent Cengiz Orhan Dağlıoğlu Ümit Geçgel

 
Salamura Konsantrasyonu ve Olgunlaştırma Süresinin Marine Hamsilerin Mikrobiyolojik, Duyusal ve Renk Kalitesine Etkileri

Kezban Candoğan, Nuray Kolsarıcı, Dilşat Özöğretmen, İlker Akoğlu

 
Salamura Siyah Zeytin Üretim Sürecinde Bazı Metallerin Meyvedeki Değişimlerinin Belirlenmesi

Yasemin Şahan, Fikri Başoğlu

 
Sert Kabuklu Meyvelerin Sağlık üzerine Etkileri

Emir Ayşe Özer, Alper Güven

 
Sığır Karkaslarının Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

İsmail Yılmaz, Tuncay Gümüş

 
Sıvı Yağlarda Oksidasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Yeni Teknikler

Aytaç Saygın Gümüşkesen, Fahri Yemişçioğlu, İsmail Eren

 
Siklodekstrinler ve Endüstriyel Uygulama Alanları

Ayşe Avcı, Sedat Dönmez

 
Siyah Üzüm; Zengin Besin İçeriği ve Sağlık Açısından Önemi

Mehmet Gülcü, Ahmet Şükrü Demirci, Kadir Gürbüz Güner

 
Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez (SDS-PAGE) Tekniği ile Gluten Proteinlerinin Tespiti

A. Neslihan İnkaya, İsmail Tosun, Ozan Gürbüz, Duygu Göçmen

 
Soya Yoğurdunun Geleneksel Kahramanmaraş Tarhanası Yapımında Kullanılması

Elife Kefser Dağcı, Metin Dığrak, K.Sinan Dayısoylu

 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği’nde Genetik Modifikasyon ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

Nilgün Özdemir, Ercüment Aksakal, Gonca Alak, Abdulkadir Çiltaş, Orhan Erdoğan

 
Su Ürünlerinde Gıda Orijin Tespitinde Yaygın Kullanılan Moleküler Teknikler

Ercüment Aksakal, Nilgün Özdemir, Orhan Erdoğan, Abdulkadir Çiltaş

 
Su Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

Simay Angiş, Pınar Oğuzhan

 
Su Ürünlerinin Paketlenmesi

Pınar Oğuzhan, Simay Angiş

 
Sucuk Üretiminde Mısır Yağı Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkileri

Gülen Yıldız Turp,  Meltem Serdaroğlu

 
Sucukta Lipolitik ve Oksidatif Değişmelere Üretim Yönteminin ve Starter Kültürün Etkisi

Ülkü Dalmış, Ayla Soyer

 
Süt Güvenliğinin Sağlanmasında Kalıntı Maddeler

İlhan Gün

 
Süt Orijininin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Değerlendirme

Yusuf Tunçtürk, Seval Andiç, Elvan Özrenk

 
Süt Proteini Kaynaklı Peptidlerin Antibakteriyel Aktivitesi

Gülfem Ünal, A. Sibel Akalın

 
Süt Sanayiinde Elektrodiyalizin Kullanımı

Salih Özdemir , Cihat Özdemir, Filiz Yangılar , Mustafa Yılmaz 

 
Süt Teknolojisinde Kazeinomakropeptidlerin Önemi ve Elde Edilmesi

Atila Yetişemiyen, Filiz Yıldız

 
Süt Teknolojisinde Metot Validasyonu ve Uygulamaları

A. Demet Karaman, A.Sibel Akalın

 
Süt Ürünlerinin Eikosapentaenoik Asit (EPA) ve Dokosahekzaenoik Asit (DHA) ile Zenginleştirilmesi

Zeynep Canbulat, Tülay Özcan

 
Süt ve Süt Ürünlerinde Aktif Ambalajlama Uygulamaları

Okan Eştürk, Zehra Ayhan

 
Süt ve Ürünlerinde Mikroorganizmaları Azaltmada Alternatif Yöntemler

Hasan Temiz, Zekai Tarakçı, Umut Aykut

 
Sütte Doğal Olarak Bulunan Biyolojik Aktif Lipitler

Arzu Kavaz, İhsan Bakırcı

 
Şalgam Suyundaki Yabani Mayaların Sıcaklık ve Sonikasyon ile İnaktivasyonu

Seyra Avcı, Buket Kunduhoğlu, Nalan Özhan, Zerrin Erginkaya, Nafi Çoksöyler

 
Şarap Kalitesini Belirlemede Hızlı Bir Yöntem: Plazma Polimerizasyonu Yöntemi ile Fenolik Bileşiklerin Tayinine Yönelik Lakkaz Elektrodunun Geliştirilmesi

Asuman Çetin, Günşev Avcı, Mehmet Mutlu

 
Şarap Üretiminde SO2 Düzeyini Azaltmak Amacıyla Kullanılabilecek Antimikrobiyel Bileşikler

Simel Bağder, Filiz Özçelik, Mehmet Tokatlı

 
Şaraptaki Antioksidanlar ve Fenolik Bileşikler

Vildan Uylaşer, Kani İnce

 
Şeker Mısırın (Zea mays saccharata) Dondurularak Depolanması

Ahmet Faik Koca, İlkay Koca, Münir Anıl, Bülent Karadeniz

 
Tahıl Kaynaklı Ürünlerde Akrilamid Varlığı

Murat Taşan

 
Tahıl Silolarında Bulunan Başlıca Ekipmanlar

Halef Dizlek, Hülya Gül, Ramazan Kılıçdağı

 
Tahıl Ürünlerindeki Akrilamidin Önemi

Başak Sungur, Özay Menteş, Recai Ercan

 
Tahıllar ve Ürünlerinde Fitosteroller

Murat Taşan

 
Tahılların Depolanmasında En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Önerileri

Halef Dizlek, Hülya Gül, Ramazan Kılıçdağı

 
Tam Buğday Unu ve Fonksiyonel Özellikleri

Adem Elgün, M. Kürşat Demir

 
Tanenler: Sınıflandırma, Yapıları ve Sağlık Üzerine Etkileri

Haluk Ergezer, Mustafa Çam

 
Tarımsal Biyoteknoloji ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar: Gıda Güvenliğinin Medyadan İnşasına Eleştirel Bir Bakış - I

Derya Telan

 
Tarımsal Biyoteknoloji ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar: Gıda Güvenliğinin Medyadan İnşasına Eleştirel Bir Bakış - II

Derya Telan

 
Teknolojik İşlemlerin Lahanadaki  Peroksidaz Aktivitesine Etkileri

Zühal Okçu, Fevzi Keleş

 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antimikrobiyal Özellikleri

İclal Koyuncu, İbrahim Yıldırım, Safiye Duranoğlu

 
Toplu Yemek Lojistiği ve Toplu Yemek Lojistiği Üzerine Bir Değerlendirme

Metin Çancı, Şule Yılmaz

 
Trabzon Hurmasının Bileşimi ve Besleyici Değeri

Sibel Parseker Yönel, Vildan Uylaşer, Senem Yonak

 
Trakya Bölgesinde Üretilen Çeşitli Süt Ürünlerinin Nitrat ve  Nitrit Düzeylerine Göre Kemometrik Yöntemlerle Sınıflandırılması

Harun Dıraman, Durmuş Özdemir, H. Hüsnü Gündüz, Mehmet Demirci

 
Trakya Bölgesinde Üretilen Şarapların Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Osman Şimşek, Gülhan Saygı Şenol, Serap Duraklı Velioğlu

 
Tüketicilerin Gıdalar Yoluyla Geçebilecek Hastalıklardan Korunma Uygulamaları İle Gıdaların Güvenirliği Konusundaki Görüşleri

Beşir Koç, Melike Ceylan

 
Tüketime Hazır-Modifiye Atmosferde Paketlenmiş Tane Narın Kalite Özellikleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi

Zehra Ayhan, Okan Eştürk

 
Türk Mutfağındaki Geleneksel Tatlı ve Helvaları Gençlerin Tanıma Durumu

Nevin Şanlıer, Menekşe Cömert, Fügen Durlu-Özkaya

 
Türk Siyah Çayının Fenolik Madde Kompozisyonu Üzerine Rakım, Sürgün Dönemi ve Çay Sınıfının Etkisi

Feramuz Özdemir, Hilal Şahin, Aybegüm Akdoğan, Cüneyt Dinçer, Ayhan Topuz

 
Türkiye’de Bazı Önemli Tulum Peyniri Çeşitlerinin Geleneksel Üretim Metotları

Durmuş Sert, Nihat Akın

 
Türkiye’de Sıklıkla Tüketilen Bazı Gıdaların Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri 

Sedef Nehir El

 
Türkiye’de Yetişen Bazı Endemik Helichrysum Gaertn Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Sevil Albayrak, Ahmet Aksoy, Osman Sagdic

 
Türkiye’de Yetişen Endemik Salvia halophila’nın Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

Ahmet Aksoy, Sevil Albayrak, Osman Sagdic

 
Türkiye’de Yetiştirilen Ceviz Çeşitlerinin Kimyasal Bileşimleri

Emre Bakkalbaşı, Özay Menteş, Nevzat Artık

 
Türkiye’nin peynirleri – Genel bir perspektif

A.A. Hayaloğlu

 
Üzüm Posası Toz ve Ekstraktının Elma ve Portakal Suyundaki Ozmofil Mayalar Üzerine Etkisi

Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Hasan Yetim

 
Vakum Ambalajda Donmuş Olarak Depolanan Kaplamalı Tavuk Köftelerinde Depolama Süresince Oluşan Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Değişiklikler

Haluk Ergezer, Ali Aytaç Akgün, Ramazan Gökçe

 
Vakum Buhar Vakum Uygulamasının Çam Fıstığı (Pinus pinae) Kalitesi Üzerine Etkileri

Evren Gölge,Gülden Ova

 
Van Gölü Havzasında İçecek Elde Edilen Bitkiler

Fevzi Özgökçe, Fevzi Kaya

 
Van İli Geleneksel Gıdaların Envanterinin Çıkarılması ve Bunların Gıda Sanayimize Yeni Ürünler Olarak Kazandırılması

Nafi Çoksöyler, Fevzi Özgökçe, Elvan Özrenk, Şirin Yılmaz Özkarslı, Murat Akbay, Serpil Gülbay, Eda Öndül, Gönül Özok, Ercan Çıplak

 
Van ve Çevresinde Halkın Gıda Olarak Kullandığı Bitkiler

Fevzi Özgökçe, Nafi Çoksöyler, Elvan Özrenk, Şirin Yılmaz Özkarslı, Eda Öndül, Murat Akbay, Serpil Gülbay, Gönül Ozok, Ercan Çıplak

 
Van Yöresine Ait Sütlerin Bazı Kimyasal Özellikleri

Seval Andiç, Yusuf Tunçtürk, Safiye Küçük, A. Ferhat Yeltekin

 
Yağ Sanayiinde Biyoteknoloji Uygulamaları

İpek Akın, Fahri Yemişçioğlu, Yekta Göksungur

 
Yağların Membran Teknolojisi ile Rafinasyonu

İsmail Eren, Fahri Yemişçioğlu, Aytaç Saygın Gümüşkesen

 
Yağların Termooksidatif Stabiliteleri ile Termoanalitik ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesinde Diferansiyel Tarama Kalorimetresinin Kullanımı

Abdullah Sinan Çolakoğlu, Osman Serindağ

 
Yağsız Yoğurt Üretiminde Karbonhidrat Esaslı Yağ İkame Maddesi (Litesse) Kullanımının Yoğurt Kalitesine Etkisi

Özlem Küçükakgül, Celalettin Koçak, Fatma Sezen, Filiz Yıldız

 
Yenilebilir Antimikrobiyal Filmlerin ve Kaplamaların Et Ürünlerine Kullanılabilirliği

Arzu Çağrı-Mehmetoğlu, Omca Demirkol

 
Yenilebilir Kaplamalarla Gıda Üretiminde Çay (Camellia sinensis) Kateşinlerinin Antioksidan Olarak Kullanım Olanakları

Osman Kılınççeker, Şükrü Kurt

 
Yerli ve Yabancı Kökenli Bazı  Zeytinyağlarının Trigliserit Düzeylerine Göre Kemometrik Sınıflandırılması

Harun Dıraman, Mustafa Çam, Yusuf Özder

 
Yeşil Zeytinlerin Kurumasında Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi

Seher Kumcuoğlu, Şebnem Tavman, Cihan Yıldırım, Sevinç Kurt, Demet Çetin

 
Yoğurdun Mikrosütrüktürü ve Reolojisi

Bedia Şimşek

 
Yoğurt Dondurması Üretimi ve Özellikleri
 

Aynur Dağlı, Ayşe Gürsoy

 
Yoğurt Tozu- İşleme Teknolojisi, Depolama ve Kullanım Alanları

Banu Koç, Melike Sakin, Pınar Balkır, Figen Kaymak-Ertekin

 
Yumurtalarda Salmonella enteritidis Enfeksiyonunun Engellenmesi

Gülşen Goncagül

 
Yüksek Durgun-Sıvı Basınç (YDB) uygulamasıyla sütte etkisizleştirilen Escherichia coli ve Listeria innocua’nın yaşam eğrilerinin tanımlanması

Sencer Buzrul, Hami Alpas

 
Yüksek Hidrostatik Basınç (YSB) Uygulamasıyla İnaktive Edilen Gıda Bazlı Patojenlerin Yaşam Eğrilerinin Tahmini

Hami Alpas

 
Zearalenonenin Toksik Etkilerine Karşı Drosophila melanogaster’ de Folik Asidin İyileştirici Etkileri

Hakan Aşkın, Handan Uysal, Deniz Altun

 
Zeytin Yağlarında Oksidasyonun Orta-Kızılötesi Spektrometre ile Belirlenmesi

Figen Tokatlı, Banu Özen, Gaye Yıldırım

 
Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi

Zafer Erbay, Filiz İçier

 
Zeytinyağında Tağşiş Tespiti İçin Fourier-Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FTIR) Spektroskopi Kullanımı

Gözde Gürdeniz, Figen Tokatlı, Banu Özen

 
Zeytinyağında Trans-Yağ Asidi Oluşumu Üzerine Carvacrol ve Thymol’ ün Etkisinin İncelenmesi

Kader Çetin, Arzu Akpınar Bayizit, Ozan Gürbüz, Tülay Özcan

 
Zeytinyağının Depolanması ve Ambalajlanmasının Yağ Kalitesine Etkileri

Türkan Keçeli

Sayfayý Yazdýr  Word'e Aktar  Adobe Acrobat Reader Programý
 
 
 
Her hakkı saklıdır. © Gıda Teknolojisi Derneği
Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenebilmektedir.
Facebook